Čo je zeolit?

Prírodná hornina ťažená na Slovensku

Čo je zeolit?

Prírodná hornina ťažená na Slovensku

Zeolit (klinoptilolit) je prírodná hornina s mimoriadnymi fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré sú dané jeho osobitou kryštálovou štruktúrou. Usporiadanie atómov v zeolite vytvára kanáliky a dutiny. Tie umožňujú zachytávať látky tuhého, kvapalného a plynného skupenstva.

 

Zeolit má preto široké využitie pri čistení a ochrane životného prostredia. Lom v lokalite Nižný Hrabovec, v ktorom prebieha ťažba zeolitu, patrí svojou bohatosťou a čistotou k svetovým špičkám. Nami distribuované produkty sa vyvážajú do zahraničia a spĺňajú najvvyššie európske normy.

 

Vlastnosti zeolitu
Vysoká iónová výmena a selektivita

Mriežková štruktúra zeolitu umožňuje klinoptilolitu pracovať ako ionomenič a selektívny adsorbent. Adsorbcia a výmena iónov závisí od ich náboja a veľkosti. Čím viac sa veľkosť iónu zhoduje s veľkosťou vstupných pórov do mriežky klinoptilolitu, tým ľahšie v nej bude zachytený a udržaný.Tieto látky vykazujú najväčšiu afinitu k naviazaniu na klinoptilolit, ktorý však pôsobí ako selektívny adsorbent širokej škály škodlivín.

Reverzibilná hydratácia a dehydratácia
Vysoká schopnosť sorpcie
Vysoká termostabilita
Odolnosť voči agresívnym médiám
Špecifický povrch

galeria co je zeolit

 

 

zeolit co je002

Ponuka pre obce a firmy

 

Máte záujem o cenovú ponuku na mieru pre vašu obec alebo firmu? Náš odborný personál vám poradí pri výbere a dodá vám všetky potrebné materiály a odbornú dokumentáciu. Napíšte alebo zavolajte nám ešte dnes a náš obchodný zástupca Vás bude kontaktovať.

EP Slovakia s.r.o., Pod Lipovým 13,
841 07 Bratislava, Slovenská republika

  • Email: info@ecoproducts.sk
  • Phone: +421 905 755 314
  • Web: www.ecoproducts.sk

Fotogaléria

Search