Pestovanie viniča

Zeolit - ekologické hnojivo a pôdny kondicionér

Pestovanie viniča

Zeolit - ekologické hnojivo a pôdny kondicionér

Vinič potrebuje pôdu zásobenú živinami a pravidelné hnojenie, najlepšie hnojivami s postupným dlhodobejším účinkom. Takmer každý rok sa v letnom období vyskytuje dlhšie bezzrážkové obdobie, keď pri vysokých teplotách vzduchu trpí vinič nedostatkom vlahy. Tento nedostatok sa následne prejaví na nižšej úrode a cukornatosti. Živiny a voda sú limitujúcimi faktormi úrody viniča. Pritom celkový zdravotný stav má svoju podmieňujúcu funkciu.

 

Zeolit udržiava v pôde vlhkosť a postupne uvolňuje nielen vlahu ale aj živiny. Táto vulkanická hornina obsahuje biogénne prvky ako je horčík, vápnik, sodík, draslík a ďalšie a pôsobí celoročne ako ekologické hnojivo.
Aplikácia prírodného zeolitu a hnojív na báze prírodného zeolitu:
1. Do ryhy v prikmienkových pásoch
2. Jesenná priorávka v medziradí (ako štandardný úkon vo vinici)

 

Výhody aplikácie zeolitu:
Efektívne hospodárenie v vodou

Negatívne dôsledky nedostatku vlahy v pôde sa dajú eliminovať prírodným zeolitom, ktorý je horninou vulkanického alebo sedimentárneho pôvodu. Vďaka svojej chemickej štruktúre má schopnosť vstrebávať živiny a vodu a následne ich postupne uvoľňovať.

Zadržiavanie a pravidelný prísun živín
Podporuje prirodzenú rezistenciu voči chorobám
Zvýšenie dĺžky letorastov
Zvýšenie úrody hrozna
Zlepšuje akostné znaky bobúľ viniča a zvýšuje cukornatosť

vinohrad galeria

ZeoGravel

frakcie 1 - 2,5 | 2,5 - 5

4 - 8 | 8 - 16 | 16 - 32  mm

25kg balenie

Cena 8,9 €

vrátane DPH

ZeoSand

frakcie 0 - 0,2 | 0,5 - 1  mm

25kg balenie

Cena 8,9 €

vrátane DPH

 

Klinogrow

500g balenie

Cena 9,8 €

15kg balenie

Cena 98,90 €

vrátane DPH

zeosandZeoSand/Gravel

Výhody použitia zeolitu ako kondicionéru do pôdnych substrátov

 • upravuje pH pôdy a zlepšuje pôdnu štruktúru, čo sa prejavuje v prevzdušnení a zvýšení pôdnej úrodnosti
 • vysoká schopnosť ióno-výmeny umožňuje v pôde zadržiavať, regulovať obsah a pomaly uvoľňovať živiny
 • reguluje vodný režim rastlín, efektívnejšie hospodárenie s vodou
 • zabraňuje vyplavovaniu živín do spodných vôd - chráni spodné vody, čím sa prihliada na šetreníie životného prostredia
 • vytvára podmienky pre vegetáciu na budovanie silného koreňového systému

ZeoSand/Gravel

zeosand

Výhody použitia zeolitu ako kondicionéru do pôdnych substrátov

 • upravuje pH pôdy a zlepšuje pôdnu štruktúru, čo sa prejavuje v prevzdušnení a zvýšení pôdnej úrodnosti
 • vysoká schopnosť ióno-výmeny umožňuje v pôde zadržiavať, regulovať obsah a pomaly uvoľňovať živiny
 • reguluje vodný režim rastlín, efektívnejšie hospodárenie s vodou
 • zabraňuje vyplavovaniu živín do spodných vôd - chráni spodné vody, čím sa prihliada na šetreníie životného prostredia
 • vytvára podmienky pre vegetáciu na budovanie silného koreňového systému

klinogrowKlinoGrow

Unikátne listové minerálne hnojivo zo zeolitu - výhody použitia

 • zvyšuje antistresovú odolnosť rastlín voči suchu, teplu a iným výkyvom počasia
 •  zvyšuje množstvo úrody pestovaných plodín
 •  priaznivo vplýva na kvalitu úrody, zvyšuje obsah nutričných látok (bielkoviny, cukry)
 •  predlžuje dobu skladovania
 •  zlepšuje využitie aplikovaných priemyselných hnojív a pesticídov
 •  pozitívne pôsobí na imunitu a zdravotný stav rastliny
 •  zlepšuje hospodárenie s vodou

KlinoGrow

klinogrow

Unikátne listové minerálne hnojivo zo zeolitu - výhody použitia

 • zvyšuje antistresovú odolnosť rastlín voči suchu, teplu a iným výkyvom počasia
 •  zvyšuje množstvo úrody pestovaných plodín
 •  priaznivo vplýva na kvalitu úrody, zvyšuje obsah nutričných látok (bielkoviny, cukry)
 •  predlžuje dobu skladovania
 •  zlepšuje využitie aplikovaných priemyselných hnojív a pesticídov
 •  pozitívne pôsobí na imunitu a zdravotný stav rastliny
 •  zlepšuje hospodárenie s vodou

 

Objednajte za veľkoobchodné ceny

Objednajte za veľkoobchodné ceny

Náš odborný personál vám obratom pošle cenovú ponuku vrátane ceny dopravy. Vyplňte prosím dopytový formulár.

 

Kontaktné údaje

Vyplňte len v prípade nákupu na firmu

Výber produktov
Doprava, platba, poznámky
Powered by BreezingForms

EP Slovakia s.r.o., Pod Lipovým 13,
841 07 Bratislava, Slovenská republika

 • Email: info@ecoproducts.sk
 • Phone: +421 905 755 314
 • Web: www.ecoproducts.sk

Fotogaléria

Search